Zespół

Funkcja: Prezes Stowarzyszenia, dyrektor biura, koordynator...
Funkcja: Członek Zarządu, kierownik RO EFS , koordynator projektów,...
Funkcja: koordynator w projektach, konsultant, trener II st. STOP,...
Funkcja: Członek Zarządu, koordynator projektów, konsultant,...
Funkcja: Animator wojewódzkiej sieci organizacji pozarządowych,...
Funkcja: Księgowa, kadrowa.Zakres odpowiedzialności: ...
Funkcja: Członek Zarządu, animator Federacji Organizacji Pozarządowych m...
Funkcja: Koordynator projektu, doradca RO EFS.Zakres...