Maciej Olender

Funkcja: Koordynator projektu, asystent RO EFS, trener „Modelu współpracy”.

Zakres odpowiedzialności: Koordynacja i obsługa projektów aktywizacji społecznej i edukacji, trener programu edukacyjnego dot. współpracy  samorządu z  organizacjami pozarządowymi, asystent.

maciej.olender@owop.org.pl