Projekty

REALIZOWANE

Czas trwania: 01.12.2016 – 30.11.2019Realizatorzy projektu: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Fundacja Forum Inicjatyw RozwojowychObszar działania: Miasto Białystok i Powiat białostockiOśrodek posiada akredytację MRPiP zaświadczenie z dn. 18.03.2016r.  - System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie realizuje projekt  „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś...