Projekty

REALIZOWANE

Ruszył projekt aktywizujący społeczność lokalną na terenie Gminy Gródek.Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Gminne Centrum Kultury w Gródku rozpoczęli w październiku 2019 r. realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich„Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek”Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 25 osób...
Ogłaszamy konkurs regrantingowy „Aktywni sąsiedzi”!Do wykorzystania 45 000 zł na inicjatywy integrujące społeczności lokalne.Maksymalna wysokość jednego projektu to 4 000 zł.Od 1 października do 15 listopada na białostockich osiedlach będzie można realizować działania sąsiedzkie. Sfinansujemy pomysły, które zaktywizują mieszkanki i mieszkańców...
Ideą projektu jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w tworzeniu oferty edukacyjnej dla osób dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, opartej o powszechnie dostępne i otwarte miejsca funkcjonujące w społecznościach lokalnych i wykorzystującej międzykulturowy i międzygeneracyjny kontekst.Projekt jest realizowany w partnerstwie...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka oraz partnerem ponadnarodowym z Włoch "La Polveriera" od 1 lipca 2018 roku realizuje projekt "Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV...
14 listopada 2018 podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Umowę o dofinansowanie, projektu "Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe - II edycja", który ruszył 1 stycznia 2019 roku i będzie realizowany do 31 lipca 2020 roku.Projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w...
Rozpoczynamy realizację trzeciej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 3 - inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.Operatorem Programu jest Ośrodek...
Do projektu zapraszamy seniorów powyżej 60 roku życia reprezentujących grupyi środowiska lokalne działające na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok.Założeniem projektu jest udział 2 przedstawicieli z każdego środowiska (czyli np. grupy nieformalnej, klubu osiedlowego, organizacji pozarządowej, zespołu, klubu seniora lub innej formy...
Szczegóły projektu: www.mikrodotacjepodlaskie.plCel główny projektu: wzrost aktywności obywatelskiej i wzmocnienie potencjału III sektora w województwie podlaskim.Okres realizacji projektu: 1.05.2018 – 31.12.2019Budżet projektu: 744 950,00Prezentacja nt. założeń projektu tutajProjekt współfinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Partnerzy projektu:Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychMiasto GrajewoComune di TorinoCel główny projektu: Rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Grajewa poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn.Okres realizacji projektu...
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: owes.bialystok.plCzas trwania: 01.12.2016 – 31.01.2020Realizatorzy projektu: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Fundacja Forum Inicjatyw RozwojowychObszar działania: Miasto Białystok i Powiat białostockiOśrodek posiada akredytację MRPiP zaświadczenie z dn. 18.03....