Karolina Poczykowska

Funkcja: Członek Zarządu, kierownik RO EFS , koordynator projektów, doradca EFS, konsultant, specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, trener I st. STOP.

Zakres odpowiedzialności: Prowadzenie poradnictwa, szkoleń, pisanie projektów, pozyskiwanie funduszy, koordynacja i obsługa projektów, ekspert ds. równości oraz współpracy z administracją.

karolina.poczykowska@owop.org.pl