Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH" w okresie od sierpnia 2021 do maja 2022, realizuje usługi szkoleniowe i poszkoleniowe w ramach projektu „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego”

Wartość dofiansowania projektu z UE: 2 088 000,00zł, w tym wartość dofinansowania usługi szkoleniowo-doradczej w ramach projektu: 877 408,00zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 95 pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji min. 51 koordynatorów dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 56 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego.

Pełna oferta projektu:

  • Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego – kompleksowy audyt i przegląd procedur
  • Wsparcie szkoleniowe w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • Wsparcie szkoleniowe koordynatorów dostępności

____________________________________________________________________________________________________________________

Szkolenia dla pracowników JST - Program szkolenia będzie dotyczył rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Szkolenia dla koordynatorów dostępności w JST - Program szkolenia będzie dotyczył podstaw obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – dostępności informacyjno-komunikacyjnej, dostępności architektonicznej, projektowania uniwersalnego, dostępności cyfrowej, opracowania planu działania w zakresie dostępności urzędu, źródeł finansowania.

Na zajęciach zostaną zorganizowane aktywne formy przekazywania wiedzy, takie jak warsztaty, ćwiczenia i symulacje z wykorzystaniem m.in. wózka inwalidzkiego, kuli łokciowej, balkonika rehabilitacyjnego, laski dla niewidomych, słuchawek bezprzewodowych z odtwarzaczem MP3, symulatora wady wzroku, symulatora starości, aby uwrażliwić uczestników na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, aby uczestnicy mogli wczuć się w ich percepcję rzeczywistości.

Dodatkowe informacje dot. szkoleń:

  • Szkolenie odbędzie się w blokach szkoleniowych dopasowanych do potrzeb uczestników.
  • Szkolenia będą jednocześnie prowadzone przez 2 osoby: specjalistę w zakresie projektowania uniwersalnego/dostępności oraz osobę z niepełnosprawnością w celu zapewnienia maksymalnej ich efektywności.
  • Szkolenia odbędą się poza czasem i miejscem pracy Uczestników Projektu jednak jak możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania.
  • Dla części uczestników zostanie zapewniony nocleg i/lub zrefundowane zostaną koszty dojazdu na miejsce szkolenia.
  • Dla wszystkich uczestników na każdym dniu szkoleniowym zostaną zapewnione dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.
  • Wszyscy Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

____________________________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji o projekcie oraz szczegóły dotyczące rekrutacji na stronie ⇒ https://dostepnepodlaskie.pl/ oraz https://openeducation.pl/projekty/aktualne-projekty/

Projekt „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany w okresie: 01.02.2021r. – 31.05.2022r.

Lider projektu/Biuro projektu:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kontakt@dostepnepodlaskie.pl

Partner projektu:
Uniwersytet w Białystoku
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

Status realizacji projektu: 
Projekt realizowany