Członkostwo w sieciach i zespołach

Fora i sieci to narzędzie, które pomaga w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania potencjał organizacji pozarządowych, podnosi efektywność współpracy z administracja publiczną. Realizując swoje cele staramy się od lat łączyć ludzi i potencjały.