Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy
to organ opiniodawczy, którego członkami są przedstawiciele działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należą zadania przypisane Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, związane z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymi działaniami  na obszarze powiatu.
Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują także:

 1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  - liczbę osób objętych programem i kryteria  doboru tych osób,
  - zakładane rezultaty programu specjalnego,  w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  - koszty realizacji programu specjalnego, w tym  poszczególnych przedsięwzięć;
 2. proponowane przez starostę zmiany realizacji  programów specjalnych;
 3. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji (…), biorąc pod uwagę w szczególności:
  - kryteria doboru bezrobotnych,
  - zakładane efekty realizacji Programu  Aktywizacja i Integracja.

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla powiatu bielskiego odbyło się w dniu 08 grudnia 2016 roku.