Zespół

Funkcja: Prezes Stowarzyszenia, dyrektor biura, koordynator...
Funkcja: Animator wojewódzkiej sieci organizacji pozarządowych,...
Funkcja: Członek Zarządu, koordynator w projektach, konsultant,...
Funkcja: Członek Zarządu, koordynator projektów, konsultant,...
Funkcja: Członek Zarządu, kierownik RO EFS , koordynator projektów,...
Funkcja: Członek Zarządu, doradca RO EFS, trener i ekspert w...
Funkcja: Księgowa, kadrowa.Zakres odpowiedzialności: ...
Funkcja: Animator Federacji Organizacji Pozarządowych m. Białystok,...
Funkcja: Koordynator projektu, asystent RO EFS, trener „Modelu...
Funkcja: Koordynator projektu, doradca RO EFS.Zakres...

Członkowie stowarzyszenia

Lorem ipsum dolor sit amet sagittis lacus iaculis at, pretium nec,...

Socjolog, menadżer, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych...

Lorem ipsum dolor sit amet sagittis lacus iaculis at, pretium nec,...

Trenerka, ewaluatorka, animatorka partycypacji, ekspertka ds....