Dla NGO

 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych od 1999r. wspiera doradczo, szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego. Chętnie współpracujemy przy przygotowaniu i realizacji projektów partnerskich.

Więcej przeczytasz tutaj 

1. Doradztwo
2. Szkolenia
3. Partnerstwa projektowe