Doradztwo

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją Inicjatyw Rozwojowych jako akredytowane partnerstwo przez MPiPS w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług OWES   świadczy kompleksowe usługi na rzecz wzmocnienia znaczenia i potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w środowisku lokalnym i gospodarce społecznej.  Zapraszamy do punktu konsultacyjnego celem skorzystania z profesjonalnych i kompleksowych usług w zakresie doradztwa indywidualnego i grupowego dla podmiotów ekonomii społecznej i ich przedstawicieli.
Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. tel. 85 675 27 58 lub e-mail biuro@owop.org.pl