Krzysztof Leończuk

Funkcja: Członek komisji rewizyjnej OWOP, koordynator projektów, konsultant, animator, doradca, certyfikowany trener I st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalista ds. ewaluacji

W OWOP-ie od 2004 roku. Specjalizuje się w tematyce ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz mediów społecznościowych. Prywatnie wielbiciel muzyki z czasów, kiedy nie było go jeszcze na świecie.

krzysztof.leonczuk@owop.org.pl