Krzysztof Leończuk

Funkcja: Członek Zarządu, koordynator projektów, konsultant, animator, certyfikowany trener I st. STOP, specjalista ds. ewaluacji

Zakres odpowiedzialności: Poradnictwo, w zakresie zakłania stowarzyszeń, fundacji i spóldzielni socjalnych, pisanie, obsługa i koordynacja projektów, baz danych, poradnictwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego. 

krzysztof.leonczuk@owop.org.pl