Małgorzata Bobryk

Funkcja: Koordynator projektu, doradca RO EFS.

Zakres odpowiedzialności: Koordynacja i obsługa projektu innowacyjnego, ewaluacja, udzielanie informacji z zakresu ES i świadczenie doradcztwa EFS, współpraca z samorządem.

malgorzata.bobryk@owop.org.pl