Agnieszka Otapowicz

Funkcja: Animatorka Federacji Organizacji Pozarządowych m. Białystok, trenerka I st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i ekspertka/ trenerka „Modelu współpracy”.

Ekspertka ds. rozwoju społeczności lokalnej, zaangażowana w projekty z dziedziny partycypacji społecznej oraz współpracy organizacji pozarządowych z administracja publiczną.  Wierzy w ludzi i w to, że możemy zmieniać świat. Jej pasją są góry i podróże.

agnieszka.otapowicz@owop.org.pl