Katarzyna Sokół

Funkcja: Księgowa, kadrowa.

Zakres odpowiedzialności: Rozliczanie projektów, sporządzanie części finansowej we wnioskach o płatność, prowadzenie kadr stowarzyszenia.

katarzyna.sokol@owop.org.pl