Barbara Szczerbińska

Funkcja: Specjalistka d.s. opracowania Indywidualnych Programów Mobilności Ponadnarodowej, specjalistka ds. dotacji i wsparcia pomostowego w OWES, trenerka superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych

Specjalistka z zakresu komunikacji, negocjacji, zarządzania projektami, pozyskiwania środków na ich realizację, animacji lokalnej, tworzenia koalicji i partnerstw lokalnych, ewaluacji. Lubi podróże bliskie i dalekie, te ostatnie najchętniej pod żaglami

barbara.szczerbinska@owop.org.pl