Partnerstwo Tematyczne nr 13

Partnerstwo nr 13 podejmuje „Działania na rzecz szerokiego uczestnictwa obywateli w stanowieniu prawa oraz tworzenia polityk publicznych, a także na rzecz wzmocnienia roli organizacji w dialogu społecznym i obywatelskim”.

Więcej informacji

http://www.mapa3sektora.org/partnerstwa/2016-01-27-22-45-20/10-dzialania...

Koordynatorem PT jest Agnieszka Olender, oddelegowana przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, agnieszka.olender@owop.org.pl