Podlaska Sieć Pozarządowa

Podlaska Sieć Pozarządowa jest reprezentacją organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. Główną ideą pracy Sieci jest reprezentowanie interesów sektora, zachęcanie przedstawicieli organizacji do tworzenia nowej jakości pracy w środowisku lokalnym, tworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji.

Misja PSP:
Wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych województwa podlaskiego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego

Nasze wartości:

 • partnerstwo
 • dobro wspólne + dialog
 • wzajemny szacunek
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • wiarygodność/ uczciwość

Cele strategiczne:

 1. Zbudowanie silnej  i kompetentnej reprezentacji podlaskich NGOs
 2. Rozwijanie współpracy podlaskich organizacji pozarządowych między sobą i z otoczeniem
 3. Poprawa kontaktów-relacji między podlaskimi organizacjami pozarządowymi a otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami

Prezydium Sieci (wybrane w Kadencji 2015-2017):

 • Tomasz Dudziński (Grajewo) – przewodniczący
 • Natalia Gierasimiuk (Hajnówka) – zastępca przewodniczącego
 • Ewa Jasińska (Białystok) – sekretarz
 • Katarzyna Kamecka-Lach (Siemiatycze) – rzecznik prasowy
 • Barbara Andrejuk (Bielsk Podlaski)
 • Grażyna Czajkowska (Łomża)

Historia Sieci:
Sieć powstała z inicjatywy  Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, w ramach projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Po raz pierwszy jej skład ukonstytuował się w październiku 2011 roku.

Osoba do kontaktu: Ewa Jasińska, e-mail: ewa.jasinska@owop.org.pl