Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 5 – inicjatywy społeczne

Cel Projektu

Celem Programu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Okres realizacji
projektu

17.05. – 31.12.2021

Wartość
projektu

21 800 zł

Wartość
dofinansowania

20 000 zł

Miejsce
realizacji

podlaskie

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych już po raz piąty [!] jest Operatorem Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne”.
W jego ramach odbędzie się konkurs na małe granty (do 1 500 zł) dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.

 1. Projekty realizowane w ramach Programu powinny obejmować co najmniej jeden z tematów:

  • monitoring, inwentaryzacja i ochrona zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej;
  • edukacja w zakresie roli drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych, w szczególności nt. właściwego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
  • edukacja w zakresie wartości krajobrazu poprzez uczenie w jaki sposób odczytywać krajobrazy oraz poprzez uwrażliwienie relacji pomiędzy warunkami życia a krajobrazem, relacji pomiędzy ekologią i problemami krajobrazu a kwestiami społecznymi i ekonomicznymi;
  • popularyzacja założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska;
  • aktywizacja mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną;
  • budowanie i utrwalanie świadomości oraz wiedzy o walorach środowiskowych regionu poprzez prezentację oraz promocję bogactwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego. 

  Wnioski o granty można składać drogą mailową w terminie od 1 do 21 czerwca 2021 roku (do godziny 23:59).

  Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej do pobrania poniżej ⇒

  W dniu 9 czerwca 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się na platformie ZOOM spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat konkursu. Szczegóły na temat spotkania dostępne będą na stronie www oraz profilu facebook OWOP.

  Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Piotr Znaniecki (e-mail: piotr.znaniecki@owop.org.pl).

  Program jest realizowany w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert: „4. Podnoszenie świadomości społecznej o roli i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.”, ogłoszony przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Departament Ochrony Środowiska.

logo
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content