Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Publikacje i analizy

Działania badawcze i analityczne prowadzone przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jako think-tank łączą cele naukowo-poznawcze z praktycznym rozwiązywaniem konkretnych problemów społecznych.

W szczególności zainteresowania zespołu badawczego OWOP dotyczą:

 • aktywności społecznej obywateli
 • kondycji i zasad działania organizacji trzeciego sektora
 • partycypacji obywatelskiej
 • współpracy międzysektorowej
 • partycypacji sektora społecznego i obywateli w realizacji polityk publicznych

Podstawową strategią stosowaną w wielu naszych badaniach jest participatory action research (badanie w działaniu), zakładające udział interesariuszy badania na każdym etapie jego realizacji. Istotnym elementem tego podejścia są zespoły badawcze składające się z naukowców i praktyków ze współudziałem przedstawicieli badanych środowisk. Szczególny nacisk kładziemy na pogłębienie refleksji nad danym zagadnieniem przez wszystkich uczestników zaangażowanych w działania /projekty społeczne z szerokim wykorzystaniem narzędzi badań jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe, case study, analizy porównawcze, desk research, warsztaty przyszłościowe, warsztaty refleksyjne, warsztaty z wykorzystaniem dramy i elementów storytelling, audyty w tym audyty społeczne) .

Zespół badawczo – analityczny OWOP prowadzi także badania i analizy oraz tworzy modele wdrażania rozwiązań np. polityk publicznych z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych np. włoskich.

Modele i analizy zrealizowane przez OWOP od 2018 roku:

 • Koordynacyjna funkcja samorządu w procesie rewitalizacji
 • Audyt koordynacyjnej funkcji Miasta Grajewo w procesie rewitalizacji
 • Analiza koordynacyjnej funkcji Urzędu Miasta Grajewo z perspektywy uczestników procesu rewitalizacji
 • Plan angażowania mieszkańców i liderów społecznych miasta Grajewo na lata 2020 – 2022
 • Założenia modelu kooperacyjnego zarządzania usługami publicznymi w obszarze rewitalizacji
 • Analiza prawna zlecania zadań publicznych konsorcjom PES
 • System Obsługi Klientów Ekonomii Społecznej Instrukcja i rekomendacje

Publikacje

 • 1
 • 2

Zapraszamy do kontaktu z Karoliną Poczykowską

karolina.poczykowska@owop.org.pl

+48 85 733 36 41

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content