Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Oferta szkoleniowa Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

Dokształcanie się, podnoszenie kwalifikacji, bycie na bieżąco z nowymi trendami i przepisami prawa to wyzwania współczesności, często decydujące o sukcesie. Mając to na uwadze, wspieramy doradczo, szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe oraz samorządy i prowadzone przez nie instytucje.

ZASADY

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

W swojej działalności kierujemy się Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych stworzoną przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i tą kartę promujemy w działaniach społecznych. 

01
01
Dobro wspólne

Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego.

02
02
Legalizm

Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie.

03
03
Niezależność

Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Niezależność – zarówno od źródeł finansowania, jak i politycznych ośrodków władzy – jest podstawowym wyzwaniem organizacji.

04
04
Jawność

Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest działalnością jawną. Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków.

05
05
Odpowiedzialność

Organizacje pozarządowe w każdym aspekcie swojej działalności biorą pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne.

06
06
Rzetelność

Organizacje pozarządowe nie podejmują się działań, których nie są w stanie rzetelnie wykonać.

07
07
Rozliczalność

Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz – w rozsądnych granicach – na rozwój organizacji.

08
08
Partnerstwo

Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa stawiając wyżej współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces.

09
09
Podział władz

Organizacja pozarządowa powinna rozróżnić w swoim statucie funkcje zarządzające od nadzorczych. Organ nadzorczy powinien pełnić funkcje programowe i kontrolne. Od jego członków wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania.

10
10
Unikanie konfliktu interesów

W organizacjach pozarządowych szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji - tak zawodowo, jak i wolontarystycznie.

Misja

Wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji.

Tworzymy sieci, łączymy ludzi. Wierzymy, że w każdej osobie i w każdej wspólnocie jest potencjał, pomagamy go nazywać i rozwijać. Wyznaczamy kierunki, tworzymy standardy. Naszą wiedzę, umiejętności i energię oddajemy grupom nieformalnym, organizacjom społecznym, jednostkom samorządu terytorialnego

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content