Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Wschód Liderów – Podlaskie. Diagnoza działalności liderów podlaskich organizacji pozarządowych

Badania jakościowe dotyczące liderów-społeczników działających w województwie Podlaskim przeprowadziliśmy wspólnie ze Szkołą Liderów i Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach w trudnym dla NGO, pandemicznym 2021 roku. Ich podsumowaniem jest raport:

Wschód Liderów - Podlaskie

Diagnoza działalności liderów podlaskich organizacji pozarządowych. Raport z badań jakościowych

Chcieliśmy dowiedzieć się jakie są deficyty i potencjał lokalnych aktywistów, przed jakimi wyzwaniami stają najczęściej, jak rozwiązują problemy, czy współpracują ze sobą nawzajem i z innymi sektorami. Wyróżniliśmy 5 obszarów badawczych, które nazwaliśmy hasłowo: wartości, plany i strategie, ludzie, otoczenie, zmiana.

Zróżnicowaną, starannie wybraną grupę badawczą stanowiło 29 podlaskich organizacji pozarządowych ze wsi i miast, zajmujących się odmienną tematyką. Z liderami 15 z nich przeprowadzaliśmy pogłębione wywiady indywidualne. Odbyły się też 3 zogniskowane wywiady grupowe.

Na podstawie takiej diagnozy przygotowaliśmy rekomendacje dla sektora, które można zawrzeć w kliku najważniejszych punktach:

    • obszar ZMIANA: warto uczyć liderów jak angażować obiorców i lokalne społeczności już na etapie planowania działań, by czuli się ich współtwórcami (wiele NGO występuje tylko w roli dostarczyciela usług, eksperta). Pandemia pokazała, że konieczne jest przeszkolenie – głównie mniejszych organizacji spoza dużych miast – z zakresu zdalnych narzędzi komunikacji i zarządzania;
    • obszar WARTOŚCI: organizacje potrzebują regularnych rozmów i dyskusji o wartościach oraz o tym jak o nie dbać na co dzień. Poprzez ilość zadań i obowiązków często nie mają czasu na refleksję nad tym w jakim celu i na rzecz czego działają;
    • obszar PLANY I STRATEGIE: Wiele organizacji nie posiada długofalowej strategii. Warto położyć nacisk na strategiczne planowanie i pokazywać jakie są z tego korzyści. Celowa byłaby indywidualna praca mentorska z organizacją, by pomóc wypracować jej strategię działań;
    • obszar LUDZIE: Transparentne zasady włączania się w działalność NGO mogą poprawić lokalną aktywność społeczną, przysporzyć wolontariuszy i nowych pracowników. Ludzie często nie angażują się, bo nie wiedzą jak „się zapisać”, przyłączyć. Liderzy potrzebują szkoleń na temat motywowania i wspierania pracowników, delegowania zadań i odpowiedzialności. Obarczanie obowiązkami wyłącznie zarządu prowadzi do wypalenia zawodowego. Organizacje potrzebują też szkoleń w obszarze równości szans i dostępności;
    • obszar OTOCZENIE: Ważne jest edukowanie o tym jak tworzyć długotrwałe relacje z partnerami (zamiast incydentalnej współpracy), także w obszarze współpracy z biznesem.
Zachęcamy do przeczytania całego raportu, ponieważ cytujemy tam „żywe” wypowiedzi liderów, z których wiele można wywnioskować na temat kondycji sektora na Podlasiu.

Pozostałe aktualności

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content