Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich

Cel Projektu

Celem projektu jest skalowanie innowacji społecznej dotyczącej opieki domowej na obszarach wiejskich w minimum 20 podmiotach organizujących opiekę domową dla min. 200 odbiorców na obszarach wiejskich w całym kraju.

Okres realizacji
projektu

01.10.2021 – 30.11.2023

Wartość
projektu

3 622 667,04 zł

Wartość
dofinansowania

3 622 667,04 zł

Miejsce
realizacji

Polska

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie:

Partnerzy projektu:

  • Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza
  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Celem projektu jest skalowanie innowacji społecznej dotyczącej opieki domowej na obszarach wiejskich w minimum 20 podmiotach organizujących opiekę domową dla min. 200 odbiorców na obszarach wiejskich w całym kraju.

Cele szczegółowe:

  1. dotarcie do potencjalnych grantobiorców, czyli potencjalnych podmiotów wdrażających innowację z wykorzystaniem szerokiego wachlarza działań promocyjnych,
  2. wybór min. 20 realizatorów innowacji,
  3. udzielenie podmiotom organizującym opiekę domową na terenach wiejskich wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu,
  4. określenie i wdrożenie optymalnego wykorzystania istniejących zasobów na terenie wdrażania innowacji (animacja środowisk lokalnych)
  5. opracowania metodologii funkcjonowania opieki domowej na terenach wiejskich po ustaniu finansowania z projektów grantowych.

Skalowaniu podlega innowacja Opieka domowa na terenach wiejskich, która opiera się na dwóch filarach:

  1. dostosowaniu usług społecznych i zdrowotnych, świadczonych w formie domowej, do rzeczywistych i indywidualnych potrzeb osób chorych
  2. na włączeniu do zespołu opieki domowej opiekunów/ek, które będą wspierać specjalistów w opiece nad chorymi oraz opiekunów chorych, często również chorych osób w podeszłym wieku.

Grupą docelową są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań w tym:

Odbiorcy innowacji (osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji), tj. 200 osób dorosłych zamieszkujących tereny wiejskie, wymagające opieki i opiekunowie tych osób z obszaru całego kraju w zależności od zasięgu realizacji działań użytkowników innowacji.
Użytkownicy innowacji, tj. min. 20 grantobiorców podmiotów publicznych lub prywatnych świadczące usługi społeczne i zdrowotne w różnych formach, które wdrożą skalowaną innowację społeczną (kryterium dostępu nr 4 zgodnie z nim grantobiorcą może być wyłącznie podmiot, który jednocześnie wykorzystuje innowację w swojej działalności na rzecz ww. odbiorców).

Infolinia projektu: tel: 570 900 335

E-book dobrych praktyk opracowany w ramach projektu dostępny tutaj: E-BOOK dobrych praktyk „Skalowanie innowacji społecznej. Opieka domowa na terenach wiejskich” – OWOP

O projekcie w mediach:

„Co z tą deinstytucjonalizacją?”

13 marca 2023 – publicystyka.ngo.pl

„Opieka domowa na terenach wiejskich”

15 marca 2023 – radio.bialystok.pl

„Lekarz zwraca uwagę na ważny problem. 'Ci ludzie są w szoku'”

12 kwietnia 2023 – wiadomosci.onet.pl

„Wyzwanie dekady – deinstytucjonalizacja na terenach wiejskich”

17 kwietnia 2023 – publicystyka.ngo.pl

„Hospicja domowe. Wzorce z Podlasia mogą być stosowane w całym kraju”

11 marca 2024 – bialystok.wyborcza.pl

„Opieka domowa na wsi – ogólnopolski test”

12 marca 2024 – witrynawiejska.org.pl

„Dr Grabowski z hospicjum w Makówce wie, jak dobrze opiekować się chorymi. Teraz jego sposoby będą wykorzystywane w Polsce”

14 marca 2024 – poranny.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content