Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Akademia Lidera Lokalnego – Centrum Usług Społecznych w Łapach

Cel Projektu

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Łapy dostępu do dobrej jakości usług społecznych poprzez prowadzenie Akademii Lidera Lokalnego. Wzmocnienie kompetencji liderskich, pobudzanie aktywności obywatelskiej, wspieranie aktywności społecznej mieszkańców gminy Łapy.

Okres realizacji
projektu

01.09.2021 – 31.08.2022

Wartość
projektu

100 000,00 zł

Wartość
dofinansowania

100 000,00 zł

Miejsce
realizacji

Łapy

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku we współpracy z Gminą Łapy w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Łapach" realizuje zadanie publiczne pt. "Akademia Lidera Lokalnego"

Zadanie polega na zorganizowaniu Akademii Lidera Lokalnego. W ramach Akademii odbędzie się kilka różnych form wsparcia dla wszystkich mieszkańców Łap, którzy mają wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych.

Zrealizujemy:
  • 8 warsztatów liderskich dla 25 liderów/liderek,
  • 1 dwudniowy trening interpersonalny,
  • 2 akcje społeczne,
  • 11 inicjatyw społecznych.

Przez cały okres trwania Akademii będzie też działał Punkt wsparcia dla liderek i liderów lokalnych.

Działania w ramach zadania skierowane są do wszystkich osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Łapy, w szczególności tych, które mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych. Bezpośrednimi odbiorcami warsztatów, treningu i punktu wsparcia to liderzy i liderki z gminy Łapy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, mieszkańcy którzy mają pomysł i chęć do działania.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content