Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

PAL w Gminie: Piątnica i Śniadowo

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, integracji i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin, otoczenia i społeczności lokalnej z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji, poprzez objęcie wsparciem działaniami projektu 40 osób (30K i 10M) z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, przede wszystkim z Gminy Piątnica oraz Gminy Śniadowo.

Okres realizacji
projektu

01.02.2021 – 28.02.2022

Wartość
projektu

336 815,85 zł

Wartość
dofinansowania

316 815,85 zł

Miejsce
realizacji

Piątnica i Śniadowo

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Piątnica i Gminą Śniadowo oraz
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątnicy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śniadowie
realizuje projekt pt.:
„PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE PIĄTNICA I W GMINIE ŚNIADOWO”

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, integracji i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin, otoczenia i społeczności lokalnej z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji, poprzez objęcie wsparciem działaniami projektu 40 osób (30K i 10M) z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, przede wszystkim z Gminy Piątnica oraz Gminy Śniadowo.

Wszyscy uczestnicy wezmą udział w działaniach aktywizacji społecznej, a cześć z nich weźmie udział w aktywizacji zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez OPS Śniadowo oraz OPS Piątnica:

OPS Śniadowo – wyłoni 20 osób, którzy wezmą udział w następujących działaniach w ramach projektu:

 • kontrakty socjalne (20 osób)
 • indywidualne ścieżki rozwoju (20 osób)
 • warsztaty rozwoju umiejętności społecznych (2 grupy po 10 osób x 8h)
 • warsztaty rozwoju umiejętności osobistych – Kurs Pierwszej Pomocy  zgodny z wymogami PCK (2 grupy po 10 osób x 16h)
 • animacja społeczności lokalnej – inicjatywy lokalne dwóch grup inicjatywnych
 • wsparcie brokera rynku pracy (10 osób)
 • doradztwo zawodowe indywidualne (10 osób średnio 2 godz./os.)
 • kursy zawodowe – 10 kursów
 • staże zawodowe – 3 osoby

OPS Piątnica – wyłoni 20 osób, którzy wezmą udział w następujących działaniach w ramach projektu:

 • kontrakty socjalne (20 osób)
 • indywidualne ścieżki rozwoju (20 osób)
 • warsztaty rozwoju umiejętności społecznych (2 grupy po 10 osób x 8h)
 • warsztaty rozwoju umiejętności osobistych – Kurs Pierwszej Pomocy  zgodny z wymogami PCK (2 grupy po 10 osób x 16h)
 • animacja społeczności lokalnej – inicjatywy lokalne dwóch grup inicjatywnych
 • wsparcie brokera rynku pracy (10 osób)
 • doradztwo zawodowe indywidualne (10 osób średnio 2 godz./os.)
 • kursy zawodowe – 10 kursów
 • staże zawodowe – 3 osoby

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content