Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Zmiana Klimatu

Cel Projektu

Celem projektu jest zaangażowanie, w ciągu 18 miesięcy co najmniej 20 organizacji społecznych, 10 środowisk samorządowych i min. 300 mieszkańców regionu, w tym co najmniej 50 osób młodych, do aktywnego udziału w dialogu obywatelskim, prowadzonym innowacyjnymi, atrakcyjnymi dla danych grup metodami.

Okres realizacji
projektu

01.09.2022 – 29.03.2024

Wartość
projektu

98 594,78 EUR

Wartość
dofinansowania

98 594,78 EUR

Miejsce
realizacji

województwo podlaskie

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Projekt zwiększy obecność organizacji społecznych, grup nieformalnych i mieszkańców (w tym młodzieży) w życiu publicznym, ZMIENI KLIMAT do dialogu obywatelskiego, wzmocni forum debaty publicznej w obszarze ochrony środowiska, zwiększy poczucie wpływu.

Dwa ważne aspekty projektu to EDUKACJA o różnych formach dialogu społecznego, jakie mogą służyć ochronie środowiska, i innych kluczowych, w okresie realizacji projektu, dylematów społeczności, a także praktyczna REALIZACJA i EWALUACJA wybranych modeli konsultacyjnych w min. 10 środowiskach. Ewaluacja posłuży przygotowaniu poradnika „Konsultuj na rzecz zmiany KLIMATU – czyli jak to robić krok po kroku w Twojej gminie”, co pozwoli wypracowane i sprawdzone scenariusze upowszechnić w regionie (konferencja) i w Polsce ( e-book) oraz zwiększy udział społeczności w tym młodzieży w procesach decyzyjnych.

Zadania w projekcie zaplanowane zostały tak, aby wzmocnić kompetencje i budować relacje trzech stron dialogu:
    • STRONY SAMORZĄDOWEJ, czyli urzędników
    • STRONY SPOŁECZNEJ, czyli przedstawicieli organizacji
    • Bezpośrednio MIESZKAŃCÓW.
W jaki sposób zorganizować konsultacje społeczne dotyczące ochrony środowiska?

Zajrzyj do podręcznika

AKTUALNOŚCI:

– październik – grudzień 2022 –

– 12 stycznia 2023 –

– 13 stycznia 2023 –

– 19 stycznia 2023 –

– 26 stycznia 2023 – 

–  31 stycznia 2023 –

 2 lutego 2023 –

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt realizowany przez: 

Projekt wspierają: 

Projekt wspierają:

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content