Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami

Cel Projektu

Ogólnym celem projektu jest ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie lokalnych, regionalnych lub krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym oraz zwiększanie ich potencjału, a tym samym wzmacnianie skuteczne stosowanie Karty oraz poszanowanie praworządności i demokracji w UE.

Okres realizacji
projektu

01.12.2022 -30.11.2025

Wartość
projektu

3 155 685,67 Euro

Wartość
dofinansowania

2 840 117,10 Euro

Miejsce
realizacji

Polska

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Nazwa projektu: „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” (SPLOT Values)

Cel projektu: Ogólnym celem projektu jest ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie lokalnych, regionalnych lub krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym oraz zwiększanie ich potencjału, a tym samym wzmacnianie skuteczne stosowanie Karty oraz poszanowanie praworządności i demokracji w UE.

Projekt wspiera rozwój potencjału organizacji pozarządowych w Polsce. Niezależne, stabilnie działające organizacje społeczeństwa obywatelskiego są kluczowe dla wzmocnienia (i utrzymania) wartości demokratycznych. Projekt służy zwiększeniu znaczenia organizacji pozarządowych w debacie publicznej zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym – takie cele realizują zaplanowane działania edukacyjne oraz wsparcie finansowe. Dążymy do tego aby organizacje pozarządowe skutecznie wpływały na polityki publiczne i budowały ich otwarty i równościowy charakter, współtworzyły i monitorowały prawo, reprezentowały i wdrażały wartości podstawowe UE w życiu społecznym będąc ich aktywnymi ambasadorami.

Projekt realizowany w Partnerstwie:

  1. OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – Lider projektu
  2. STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR
  3. CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH OPUS
  4. CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH PISOP
  5. STOWARZYSZENIE BIURO OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS
  6. FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH
  7. CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH
  8. SIEĆ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPLOT

Projekt obejmuje swoim zasięgiem ponad 1000 uczestników – liderów organizacji w ramach działań szkoleniowo – doradczych i mentoringowych.

Więcej o projekcie na podstronie siecsplot.pl :

Karta Praw Podstawowych UE :

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content