Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Gość w Dom – aktywizacja społeczno-zawodowa cudzoziemców

Cel Projektu

Celem projektu jest integracja na rynku pracy oraz integracja w społeczeństwie grupy 450 cudzoziemców zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego legalnie przebywających w Polsce. W ramach projektu oferenci zaplanowali szeroki zakres usługi działań na rzecz uczestników.

Okres realizacji
projektu

01.09.2022 – 31.12.2023

Wartość
projektu

1 094 600,00 zł

Wartość
dofinansowania

1 094 600,00 zł

Miejsce
realizacji

Białystok, powiat białostocki, Miasto i Gmina Łomża

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

W ramach zadania publicznego będą realizowane działania na rzecz cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce oraz uchodźców prowadzone przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Cudzoziemców – oferent 2 – OWOP oraz Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej Cudzoziemców – oferent 1 – Fundacja Dialog:

 • INDYWIDUALNE WSPARCIE ZAWODOWE BROKERÓW RYNKU PRACY (OWOP)
 • ZAWODOWE FORMY EDUKACYJNE (OWOP)
 • WSPARCIE ASYSTENTA INTEGRACYJNEGO (Fundacja Dialog)
 • ZAPEWNIENIE POMOCY PRAWNEJ (Fundacja Dialog)
 • ZAPEWNIENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ (Fundacja Dialog)
 • KURSY JĘZYKA POLSKIEGO–ZAPEWNIENIE NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO (Fundacja Dialog)
 • WSPARCIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W SZKOŁACH (Fundacja Dialog)
 • DOPŁATY DO MIESZKAŃ (Fundacja Dialog)
plakat

W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej Cudzoziemców zrealizowane zostanie zadanie integracji na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową oraz rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców. Objętych wsparciem zostanie minimum 150 osób.

W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej Cudzoziemców można otrzymać:

 • Indywidualne wsparcie udzielone przez brokerów rynku pracy
 • indywidualne poradnictwo doradcy zawodowego lub doradcy biznesowego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • indywidualne wsparcie prawne w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji
 • Możliwość uczestniczenia w kursie zawodowym, szkoleniach lub innych form kształcenia zgodnie z potrzebami cudzoziemców
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej, poruszania się po rynku pracy w warunkach polskich, w tym profesjonalne doradztwo zawodowe, szczególnie w aspekcie przygotowania dokumentów aplikacyjnych

Miejscem realizacji jest biuro OWOP w Białymstoku (obsługa cudzoziemców z miasta Białystok i powiatu białostockiego) oraz Miasto Łomża i Gmina Łomża.

Projekt dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content