Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

CAS w Łapach

Cel Projektu

Głównym celem działań CAS będzie wzmocnienie integracji międzypokoleniowej, rozwój zainteresowań, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez aktywne wypełnianie wolnego czasu, wzmocnienie kompetencji społecznych, rodzicielskich wśród rodziców i opiekunów.

Okres realizacji
projektu

01.09.2022 – 31.08.2023

Wartość
projektu

400 000,00 zł

Wartość
dofinansowania

400 000,00 zł

Miejsce
realizacji

Miasto i Gmina Łapy

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku we współpracy z Urzędem Miejskim w Łapach realizuje zadanie publiczne pt. "Centrum Aktywności Społecznej"

W ramach zadania zaplanowano szeroki zakres usług i działań na rzecz uczestników. Mieszkańcom gminy Łapy zostanie zapewniony dostęp do dobrej jakości usług społecznych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej.

Mieszkańcom gminy Łapy oferowane jest wsparcie w obszarze emocjonalnym, społecznym, wzmocnienie kompetencji społecznych i profilaktyka w okresie realizacji usługi. Dzięki uczestnictwu mieszkańców w spotkaniach poprawi się jakość ich życia oraz wzrosną ich możliwości życiowe i edukacyjne.

Centrum Aktywności Społecznej będzie służyło mieszkańcom jako miejsce spotkań grup zainteresowanych wybranym zagadnieniom w celu rozwijania nowych aktywności.

Głównym celem działań CAS jest:
  • wzmocnienie integracji międzypokoleniowej,
  • rozwój zainteresowań,
  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez aktywne wypełnianie wolnego czasu,
  • wzmocnienie kompetencji społecznych, rodzicielskich wśród rodziców i opiekunów.

Działania będą planowane pod aktualne potrzeby mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb wskazanych w raporcie z Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Łapy (m.in. na tematy związane z polityką prorodzinną, wspieraniem rodziny, pomocą społeczna, profilaktyką zdrowotną, wspieraniem osób niepełnosprawnych, pobudzaniem aktywności obywatelskiej).

Podejmowana/e będzie/będą:
  • działania aktywizujące osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami,
  • działania wpływające na aktywną integrację międzypokoleniowa,
  • spotkania ze specjalistami,
  • organizacja półkolonii zimowych i letnich z elementami programu profilaktyki,
  • organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
  • doradztwo i konsultacje edukacyjno-animacyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content