Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Grant instytucjonalny na realizację strategii rozwoju OWOP

Cel Projektu

Wzmocnienie potencjału Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych i wsparcie w realizacji podstawowej misji, czyli wspierania aktywności obywateli.

Okres realizacji
projektu

1.09.2022 – 30.04.2024

Wartość
projektu

100 000 EURO

Wartość
dofinansowania

100 000 EURO

Miejsce
realizacji

województwo podlaskie

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Od 2022 realizujemy grant, który ma wzmocnić potencjał Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych i wspomóc go w realizacji podstawowej misji, czyli wspierania aktywności obywateli.

Najważniejsze cele strategiczne, które sobie postawiliśmy to:

  • poszerzenie oferty działań statutowych OWOP;
  • wzmocnienie struktury organizacyjnej OWOP;
  • zapewnienie stabilności finansowej organizacji na najbliższe 3 lata;
  • zbudowanie systemu komunikowania się z otoczeniem;
  • poszerzenie sieci parterów na terenie województwa podlaskiego, w Polsce oraz poza granicami.

W strategii wykorzystaliśmy materiały wypracowane przez cały zespół OWOP w trakcie procesu autoewaluacji – prowadzonego w 2019 i 2020 roku – zwłaszcza część dotyczącą analizy SWOT. Operacyjnie zadania podzieliliśmy na 5 obszarów, realizowanych przez wyspecjalizowane grupy. Są to:

  • partycypacja;
  • edukacja;
  • komunikacja;
  • animacja;
  • współpraca ponadnarodowa.

Wizja OWOP jaka nam przyświeca przy realizacji grantu to stworzenie stabilnej, dojrzałej, wiarygodnej, także finansowo organizacji, podejmującej działania o dużej skali i zasięgu, dysponującej eksperckim zespołem, współpracującej z sektorem pozarządowym, publicznym i biznesem, będącej liderem zmian w sektorze obywatelskim.

Koordynator działań: KATARZYNA ŁOTOWSKA

Sfinansowano przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content