Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Małe granty ekologiczne

Cel Projektu

Celem projektu jest kształtowanie właściwych zachowań społecznych, prowadzących do poprawy jakości przestrzeni życia człowieka, w szczególności jakości powietrza i lokalnego klimatu.

Okres realizacji
projektu

07.05.2023 – 29.12.2023

Wartość
projektu

26 800,00 zł

Wartość
dofinansowania

25 000,00 zł

Miejsce
realizacji

Województwo Podlaskie

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Projekt polega na kształtowaniu właściwych zachowań społecznych, prowadzących do poprawy jakości przestrzeni życia człowieka, w szczególności jakości powietrza i lokalnego klimatu.

Co najmniej 9 organizacji pozarządowych z terenu woj. podlaskiego otrzyma w jego ramach małe dotacje (do 2000 zł).

Udzielone zostaną na przeprowadzenie projektów w zakresie:

  • informowania o znaczeniu zieleni, parków miejskich, ekoparków, ogrodów botanicznych, itp.
  • ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na najbliższe środowisko (np. szkodliwości
  • przydomowych węglowych kotłowni i bezklasowych kotłach),
  • kształtowania właściwych zachowań społecznych, propagowanie oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
  • przeciwdziałania wyspom ciepła w miastach i zagrożeniom suszą,
  • informowania o znaczeniu zasobów przyrody, różnorodności biologicznej, ekosystemów dla utrzymania równowagi przyrodniczej,
  • uczenia, w jaki sposób odczytywać krajobrazy i na czym polega relacja pomiędzy ekologią i problemami krajobrazu a kwestiami społecznymi i ekonomicznymi i popularyzację założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Zmiana w tych obszarach może zajść dopiero wtedy, gdy przekona się społeczeństwo, a szczególnie najbliższe otoczenie, że czyste środowisko jest podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i trzeba o nie dbać na co dzień. Nie wszystko jest zależne od władz centralnych czy samorządowych, gdyż wiele codziennych czynności – w domu i w pracy – ma negatywne skutki środowiskowe i bez zaangażowania w proces poszczególnych ludzi, żadne, nawet najlepsze rozwiązania organizacyjne, prawne czy techniczne nie odniosą pożądanego skutku.

Koordynator: Piotr Znaniecki, e-mail: piotr.znaniecki@owop.org.pl
Projekt dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content