Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Klub Seniora w Suchowoli

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 20 seniorów i seniorek z gminy Suchowola poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnej wokół inicjatyw społecznych, poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego o propozycje odpowiadające potrzebom starszych mieszkańców i mieszkanek gminy Suchowola.

Okres realizacji
projektu

01.01.2021 – 31.11.2021

Wartość
projektu

237 351,20 zł

Wartość
dofinansowania

223 513,20 zł

Miejsce
realizacji

Suchowola

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli realizują projekt pt. „Klaster usług senioralnych – Klub Seniora w Suchowoli”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 20 seniorów i seniorek z gminy Suchowola poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnej  wokół inicjatyw społecznych, poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego o propozycje odpowiadające potrzebom starszych mieszkańców i mieszkanek  gminy Suchowola.

Klub seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Skierowany jest do 20 osób z gminy Suchowola potrzebujących wsparcia.  Celem Klubu Seniora jest zapewnienie dziennej opieki oraz zagospodarowanie czasu wolnego.

Rekrutację do projektu prowadzi GOKSiT w Suchowoli.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

PRACOWNIA KULTUROWA:

  1. Warsztaty kulturowe (stacjonarne i wyjazdowe)
  2. Wizyty studyjne związane z Trzema Kulturami zamieszkującymi gminę Suchowola (miejscowości: Warszawa, Kruszyniany + Białystok, Ordynki)
  3. Warsztaty plastyczne
  4. Zajęcia chóru seniora

SIŁOWNIA PAMIĘCI: trening umysłu dla osób starszych.
PRAWNE VADEMECUM SENIORA: grupowe i/lub indywidualne spotkania z prawnikiem.
AKTYWIZACJA FIZYCZNA: zajęcia z instruktorem w sali i plenerze poprawiające sprawność fizyczną seniorek i seniorów.
AKTYWIZACJA PROZDROWOTNA: poradnictwo prozdrowotne, warsztaty Kuchnia prozdrowotna.
INICJATYWY SENIORALNE: 3 grupy inicjatywne (złożone z uczestników warsztatów animacyjnych i zaproszonych do współpracy innych członków Klubu Seniora) zaplanują, zorganizują i przeprowadzą wybrane przez siebie inicjatywy lokalne.

Po zakończeniu realizacji projektu zainteresowani korzystaniem z usług Klubu Seniora w Suchowoli mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, Plac Kościuszki 13, tel. 85 712 40 53

Projekt realizowany przez podmioty inne niż LGD, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański z zakresu Typu Projektu nr 9  Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content