Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Moja ulica, moje osiedle, moje miasto

Cel Projektu

Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców w życie swoich społeczności, swojego osiedla.

Okres realizacji
projektu

01.01.2021 – 31.11.2022

Wartość
projektu

87 224 EURO

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

  1. Będziemy pracować animacyjnie na 6 białostockich osiedlach.
  2. Powołamy do życia Fora Aktywnych Mieszkańców, które pozwolą nawiązać komunikację z władzami osiedla i miasta oraz spotykać w jednym miejscu tych którzy chcą działać, zmieniać.
  3. Wykorzystamy dobre praktyki partnera norweskiego, w sposób szczególny pozwalające spotkać się osobom o różnych doświadczeniach, poglądach, statusie.
  4. Wypracujemy rekomendacje do władz miasta dotyczące rad osiedli.

Spacery tematyczne, gry terenowe, spotkania mieszkańców i warsztaty – zapraszamy Państwa do tworzenia opowieści o Waszych miejscach do życia.

Wybraliśmy osiedla: Bema, Tysiąclecia, Przyjaźń, Piasta, Białostoczek i TBS – tak, by były jak najbardziej zróżnicowane. Są to osiedla o różnej historii, tradycji, wielkości. Są tutaj osoby mieszkające „od zawsze”, ale też takie, które przyjechały niedawno – Poznajmy się. Porozmawiajmy o tym, czym jest dla nas miejsce, w którym żyjemy. Odkryjmy siebie i swoje osiedle na nowo.

Zapraszamy do współpracy społeczników, organizacje pozarządowe, animatorów kultury, uczestników zajęć organizowanych w osiedlowych klubach, nauczycieli, a także tych mieszkańców, którzy nie są oficjalnie zrzeszeni, ale chcą działać i poznawać swoje otoczenie na nowo. – Czekamy na osoby, które chcą wspólnie z nami budować opowieści o białostockich osiedlach i ich mieszkańcach.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach serdecznie zapraszamy do kontaktu z:

Artykuł: „Nie znamy ludzi, którzy mieszkają obok”. Osłabienie więzi społecznych wśród białostoczan – www.bialystokonline.pl
Artykuł: Białystok. Osiedla potrzebują impulsu do działania. Projekt OWOP” – www.wyborcza.pl 
Artykuł: Białostockie osiedla potrzebują impulsu. Do działania” – www.bia24.pl

Partner: Arendal Adult Learning Centre

Arendal Adult Learning Centre (AALC) to centrum informacyjne dla 450 dorosłych uczniów. Celem Centrum jest umożliwienie osobom potrzebującym wsparcia, w tym imigrantom, bycia aktywnymi obywatelami i przygotowanie ich do pracy lub dalszej nauki. Edukacja zakłada wykorzystanie zasobów, które już posiadają uczestnicy.
Instytucja współpracująca: With a Heart For Arendal (WHFA) to sieć współtworzona między gminą, biznesem, kulturą, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, aby uczynić miasto lepszym miejscem do życia dla wszystkich. Przeciwdziała samotności, wykluczeniu, ubóstwu oraz promuje model włączenia społecznego poprzez aktywność. WHFA zdobyła pierwszą nagrodę Norwegian Innovation wraz z gminą Arendal w 2014 roku.

Projekt realizowany jest w ramach dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

active-citizens-fund4x
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content