Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Civic Europe Capacity Building Program in Poland

Cel Projektu

Celem nadrzędnym Programu Civic Europe jest: poszerzanie wiedzy obywatelskiej, umiejętności i kompetencji osób, zespołów i organizacji w celu osiągnięcia zmian w ich społecznościach wspieranie ich w samodzielnym dokonywaniu zmian.

Okres realizacji
projektu

01.09.2020 – 31.03.2022

Wartość
projektu

83 000 Euro

Wartość
dofinansowania

83 000 euro

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Program Civic Europe to inkubator lokalnie zakorzenionych inicjatyw obywatelskich,
organizacji i osób w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, realizowany przez
MitOst i Sofia Platform Foundation, finansowany przez Stiftung Mercator.

Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku jest Lokalnym Partnerem Programu, pełniącym rolę Operatora na terenie województwa podlaskiego.

Program wspiera zdolności i potencjał lokalnie zakorzenionych organizacji i osób aktywnych w dziedzinie edukacji obywatelskiej i zaangażowania obywatelskiego. Pomaga im w ugruntowaniu pozycji aktorów w ich społecznościach, zapewniając przestrzeń do nauki oraz finansowanie projektów. Realizowany jest w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce (przez OWOP).

Celem nadrzędnym Programu Civic Europe jest:

  • poszerzanie wiedzy obywatelskiej, umiejętności i kompetencji osób, zespołów i organizacji w celu osiągnięcia zmian w ich społecznościach
  • wspieranie ich w samodzielnym dokonywaniu zmian.

Więcej informacji na temat Programu Civic Europe: https://civic-europe.eu/.

Program Civic Europe w województwie podlaskim jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które prowadzą działania w min. jednym z następujących obszarów:

  • na rzecz grup dyskryminowanych np. mniejszości, w tym etnicznych, narodowych, seksualnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnościami,
  • ochrona praw człowieka, w tym praw kobiet,
  • prawa i wolności obywatelskich,
  • ochrona praw zwierząt,
  • ochrona środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
  • kultura niezależna,
  • wspieranie sektora obywatelskiego.

Programem zostało objętych 6 organizacji/ grup nieformalnych

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content