Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Lipskoaktywni 

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, integracji i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin, otoczenia i społeczności lokalnej z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji poprzez objęcie wsparciem działań projektu 20 osób (17K i 3M).

Okres realizacji
projektu

01.06.2022 – 30.09.2023

Wartość
projektu

298 547,81 PLN

Wartość
dofinansowania

239 287,81 PLN

Miejsce
realizacji

gmina Lipsk

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Informacje o projekcie

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:

 • Gminą Lipsk
 • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku
 • Towarzystwem Przyjaciół Lipska
  realizuje projekt

LIPSKOAKTYWNI.

 1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, integracji i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin, otoczenia i społeczności lokalnej z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji poprzez objęcie wsparciem działań projektu 20 osób (17K i 3M) w okresie od 01.06.2022 do 30.09.2023.
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2022 do 30.09.2023 roku na obszarze gminy Lipsk.
 5. Wnioskowana kwota wynosi 298547,81 PLN. Kwota dofinansowania Projektu 239 287,81 PLN
 6. Grupę docelową projektu stanowi 20 osób (17K i 3M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich otoczenie i społeczność lokalna z obszaru LGD „Fundusz Biebrzański”.
 7. Wszyscy UP (17K i 3M) wezmą udział w działaniach aktywizacji społecznej, a cześć z nich (4K i 1M) weźmie udział w aktywizacji zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu

 Rekrutacja UP prowadzona będzie przez MGOPS w Lipsku w okresie 01.06.2022 do 30.06.2022 r. W przypadku niewystarczającej liczby osób zainteresowanych udziałem w projekcie okres rekrutacji może zostać wydłużony.

Efektem rekrutacji będzie wyłonienie łącznie 20 osób (17K, 3M) – UP którzy wezmą udział w działaniach w ramach projektu, wszyscy wezmą udział w działaniach aktywizacji społecznej, a 5 osób (4K, 1M) w działaniach aktywizacji zawodowej.

Oferta

Wsparcie socjalne

 • Kontrakty socjalne – 20 osób
 • Indywidualne ścieżki rozwoju – 20 osób
 • Indywidualne wsparcie specjalistyczne – 130 godzin

Aktywacja zawodowa

 • Kursy zawodowe – 5 osób
 • Staże zawodowe – 3 osoby

Aktywizacja społeczna – umiejętności społeczne

 • Warsztaty integracyjne – warsztaty rękodzieła – 10 osób (6 spotkań x 4 godz)
 • Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych  – 20 osób (2 grupy x 8 godz x 10 osób)
 • Trening umiejętności manualnych – 20 osób (2 spotkania x 2 grupy x 10 osób x 4 godz)
 • Inicjatywy lokalne – 6 sztuk

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA

 • Konsultacje specjalistyczne zdrowotne – 20 osób x 2 godziny
 • Warsztaty dietetyczne – 20 osób (2 spotkania x 2 grupy x 10 osób x 4 godz)
 • Warsztaty zielarskie – 20 osób (2 spotkania x 2 grupy x 10 osób x 4 godz)
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content