Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 95 pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji min. 51 koordynatorów dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 56 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego.

Okres realizacji
projektu

01.02.2021 – 15.08.2022

Wartość
projektu

2 088 000 zł

Wartość
dofinansowania

877 408 zł

Miejsce
realizacji

podlaskie

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz ze Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH” w okresie od sierpnia 2021 do maja 2022, realizuje usługi szkoleniowe i poszkoleniowe w ramach projektu „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego”

Pełna oferta projektu:

  • Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego – kompleksowy audyt i przegląd procedur
  • Wsparcie szkoleniowe w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • Wsparcie szkoleniowe koordynatorów dostępności

Szkolenia dla pracowników JST – Program szkolenia będzie dotyczył rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Szkolenia dla koordynatorów dostępności w JST – Program szkolenia będzie dotyczył podstaw obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – dostępności informacyjno-komunikacyjnej, dostępności architektonicznej, projektowania uniwersalnego, dostępności cyfrowej, opracowania planu działania w zakresie dostępności urzędu, źródeł finansowania.

Na zajęciach zostaną zorganizowane aktywne formy przekazywania wiedzy, takie jak warsztaty, ćwiczenia i symulacje z wykorzystaniem m.in. wózka inwalidzkiego, kuli łokciowej, balkonika rehabilitacyjnego, laski dla niewidomych, słuchawek bezprzewodowych z odtwarzaczem MP3, symulatora wady wzroku, symulatora starości, aby uwrażliwić uczestników na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, aby uczestnicy mogli wczuć się w ich percepcję rzeczywistości.

Więcej informacji o projekcie oraz szczegóły dotyczące rekrutacji na stronie ⇒ https://dostepnepodlaskie.pl/ oraz https://openeducation.pl/projekty/aktualne-projekty/

Projekt „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany w okresie: 01.02.2021r. – 31.05.2022r.

Lider projektu/Biuro projektu:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kontakt@dostepnepodlaskie.pl

Partner projektu:
Uniwersytet w Białystoku
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content