Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Start w aktywność społeczną i zawodową

Cel Projektu

Celem projektu Programu Aktywności Lokalnej jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców miasta Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu miasta Grajewo w okresie trwania projektu poprzez realizację usług aktywnej integracji, wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju.

Okres realizacji
projektu

01.10.2018 – 31.07.2019

Wartość
projektu

364 069,75 zł

Wartość
dofinansowania

344 569,75 zł

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie,
realizuje projekt:

„Start w aktywność społeczną i zawodową”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)
Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Wartość projektu: 364 069,75 zł, w tym dofinansowanie z UE: 344 569,75 zł. 
Okres realizacji projektu: od 01.10.2018r. do 31.07.2019r.

Celem projektu Programu Aktywności Lokalnej jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców miasta Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu miasta Grajewo w okresie trwania projektu poprzez realizację usług aktywnej integracji, wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju.

Projekt jest skierowany jest do osób z obszaru terytorialnego pracy MOPS Grajewo, w oparciu o Program Aktywności Lokalnej miasta Grajewo na lata 2017-2021 przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XL1/326/17 d dnia 24.10.2017 r.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb za pomocą aktywizacji społecznej (kontrakty socjalne, mentoring indywidualny, warsztaty rozwoju osobistego, indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty aktywizujące społeczność lokalną na obszarze rewitalizowanym) i zawodowej (indywidualna pomoc brokera na rynku pracy, kursy i staże zawodowe).

Grupą docelową projektu będzie 50 uczestników w wieku od 18 do 64 roku życia, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (korzystających z PO PŻ), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zakwalifikowanych do III profilu pomocy). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content