Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 4 – inicjatywy społeczne”

Cel Projektu

Celem Programu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Okres realizacji
projektu

11.05.2020 – 8.06.2020

Wartość
projektu

22 000,00 zł

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Białystok

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych już po raz czwarty jest Operatorem Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne”.
W jego ramach odbędzie się konkurs na małe granty (do 1 500 zł) dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.

 

Celem Programu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in.:

  • obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej;
  • edukować w zakresie roli drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych, w szczególności nt. właściwego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
  • aktywizować mieszkańców, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną;
  • budować i utrwalać świadomość oraz wiedzę o walorach środowiskowych regionu poprzez prezentację oraz promocję bogactwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego. 

Wnioski o granty można składać drogą mailową w terminie od 11 maja do 8 czerwca 2020 roku (do godziny 23:59).

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej do pobrania poniżej 

W dniu 20 maja 2020 roku odbędzie się online-owe spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat konkursu. Szczegóły na temat spotkania dostępne będą na stronie www OWOP oraz na naszym profilu Facebook.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Potoniec (e-mail: katarzyna.potoniec@owop.org.pl).

Program jest realizowany w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content