Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Nasze Grajewo – model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu

Cel Projektu

Cel główny projektu: Rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Grajewa poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn.

Okres realizacji
projektu

01.10.2018 – 31.01.2022

Wartość
projektu

1 236 423,60

Wartość
dofinansowania

1 197 423,60

Miejsce
realizacji

Grajewo

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Partnerzy projektu:

  • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
  • Miasto Grajewo
  • Comune di Torino

Cel główny projektu: Rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Grajewa poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.01.2022
Wartość projektu: 1 236 423,60zł, w tym dofinansowanie: 1 197 423,60zł (z Unii Europejskiej – 1 165 823,81zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 31 599,79zł)

Prezentacja nt. założeń projektu tutaj

Obok do pobrania: wypracowany w trakcie projektu, MODEL współzarządzania procesem rewitalizacji miasta Grajewo, inspirowany rozwiązaniami włoskimi z Turynu, Rekomendacje dla instytucji użytkownika do Modelu wspólnotowego zarządzania rewitalizacją, Plan angażowania mieszkańców i partnerów społecznych Miasta Grajewo na lata 2020 – 2022, Audyt z rekomendacjami Koordynacyjnej funkcji Urzędu Miasta Grajewo w procesie rewitalizacji, Analiza usług społecznych w Mieście Grajewo, Analiza koordynacyjnej funkcji Urzędu Miasta Grajewo z perspektywy uczestników procesu rewitalizacji, Model funkcjonowania domów dzielnicy w Turynie, Analiza działań animacyjnych z rekomendacjami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content