Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Lip-skok w przyszłość

Cel Projektu

Projekt przewiduje kompleksową aktywizację społeczną, zawodową oraz pracę socjalną których celem jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Lipsk

Okres realizacji
projektu

07.01.2020 – 30.06.2021

Wartość
projektu

401 915,63 zł

Wartość
dofinansowania

378 515,63 zł

Miejsce
realizacji

Lipsk

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Lipsk oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, realizuje projekt:
„Lip-skok w przyszłość”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt przewiduje kompleksową aktywizację społeczną, zawodową oraz pracę socjalną których celem jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Lipsk poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia, wzrost kompetencji i umiejętności, w grupie 26 osób z terenu gminy Lipsk.

Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w działaniach:

 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • kursy umiejętności miękkich,
 • grupowe doradztwo zawodowe,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • specjalistyczne doradztwo indywidualne,
 • wsparcie brokera rynku pracy,
 • wsparcie mentora,
 • warsztaty rozwoju umiejętności społecznych,
 • inicjatywy lokalne,
 • wizyta studyjna.
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content