Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Klub Seniora w Lipsku

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 seniorek z gminy Lipsk poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnej wokół inicjatyw społecznych oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego o propozycje odpowiadające potrzebom starszych mieszkanek gminy Lipsk.

Okres realizacji
projektu

1.10.2020 – 31.08.2021

Wartość
projektu

225 861,25 zł

Wartość
dofinansowania

213 246,25zł

Miejsce
realizacji

Lipsk

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Towarzystwo Przyjaciół Lipska realizują projekt pt. „Klub Seniora w Lipsku”

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej 15 seniorek z gminy Lipsk poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnej wokół inicjatyw społecznych oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego o propozycje odpowiadające potrzebom starszych mieszkanek gminy Lipsk.

Klub seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Skierowany jest do 15 osób z gminy Lipsk potrzebujących wsparcia . Celem klubu seniora jest zapewnienie dziennej opieki oraz zagospodarowanie czasu wolnego.

Rekrutację do projektu prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Lipska.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia mające na celu:

  1. zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);
  2. zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
  3. działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalną (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu).

Uczestniczki skorzystają z:

AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ: warsztaty animacyjne i inicjatywy senioralne (3 grupy inicjatywne – złożone z uczestniczek warsztatów animacyjnych i zaproszonych do współpracy innych członków Klubu Seniora – zaplanują, zorganizują i przeprowadzą wybrane przez siebie inicjatywy lokalne), Siłownia Pamięci, Prawne Vademecum Seniora.
AKTYWIZACJI PROZDROWOTNEJ i SPORTOWEJ: warsztaty dietetyczne, poradnictwo prozdrowotne, warsztaty aktywności fizycznej, warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych.
AKTYWIZACJI KULTUROWEJ I EDUKACYJNEJ: warsztaty rękodzieła, warsztaty cukiernicze, spotkania kulturowe, warsztaty zielarskie.

Po zakończeniu realizacji projektu zainteresowani korzystaniem z usług Klubu Seniora w Lipsku mogą zgłaszać się do Towarzystwa Przyjaciół Lipska (tpl@lipsk.pl, ul. Szkolna 4, Lipsk)

Projekt realizowany przez podmioty inne niż LGD, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański z zakresu Typu Projektu nr 9  Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content