Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego, poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Jasionówka, poprzez udział w ścieżce integracji społecznej.

Okres realizacji
projektu

01.10.2019 – 29.12.2020

Wartość
projektu

267 519,68 zł

Wartość
dofinansowania

249 519,68 zł

Miejsce
realizacji

Jasionówka

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Jasionówka, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jasionówce, realizuje projekt:

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)

Celem głównym projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego, poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Jasionówka, poprzez udział w ścieżce integracji społecznej.

Harmonogram planowanych działań:

 • Od 01.10.2019 – rozpoczęcie rekrutacji w projekcie
 • 15 października 2019 – w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce – spotkanie rekrutacyjne
 • 27-28.10.2019 – Warsztaty umiejętności społecznych

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA:

 • spotkania mentorskie – kwiecień – wrzesień 2020
 • spotkania ze specjalistami – kwiecień – wrzesień 2020
 • 2 pikniki ze społecznością lokalną – czerwiec, wrzesień 2020
 • warsztat umiejętności osobistych – sprzedaż internetowa – maj 2020

AKTYWIZACJA ZAWODOWA:

 • spotkania brokerskie – kwiecień – wrzesień 2020
 • realizacja kursów zawodowych – do sierpnia 2020
 • staże zawodowe – kwiecień – wrzesień 2020

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA:

 • 3 Białe Niedziele dla uczestników projektu i społeczności lokalnej – czerwiec, lipiec, sierpień 2020
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content