RE³ REmember, REvive, REuse

Wersja PDFWersja PDF

RE³ REmember, REvive, REuse to projekt realizowany w partnerstwie z dwoma instytucjami z Apoldy, Niemiec (Koordynator) oraz Forssy, Finlandii.

Nasza współpraca ma na celu wymianę doświadczeń i praktyk, dotyczących aktywizazji mieszkańców naszych miejscowości do udziału w nieformalnych formach uczenia się.

Wszyscy partnerzy projektu mają siedziby w miejscach z bogatym dzidzictwem tradycji włókienniczych. I właśnie to jest punkt wyjścia dla naszych działań.

RE³, czyli pamiętamy, ożywiamy i używamy ponownie.

• REMEMBER - pamiętamy o zapomnianych rzemiosłach i metodach, umiejętnościach, produktach i teksturach fabryki włókienniczej
• REVIVE ożywiamy je do nowych rozwiązań
• REUSE używamy starych tradycji, rzemiosła i materiałów pozostawionych w byłych zakładach do produkcji nowych wyrobów włókienniczych.

Przy tym wszystkim stawiamy na interakcję z miejscową ludnością i byłymi pracownikami fabryk.

Uczymy się od siebie nawzajem, a naszym celem jest wzmocnienie roli lokalnych i regionalnych muzeów jako miejsca aktywnego uczenia się w praktyce, mnożnika dla nowych idei i przekaźnika lokalnych tradycji i zbiorowej pamięci kulturowej danej społeczności.


Projekt ma swoją stronę internetową:

www.re3mus.net

i blog:

re3mus.blogspot.com

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony