Projekty

REALIZOWANE

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Piątnica i Gminą Śniadowo orazOśrodkiem Pomocy Społecznej w Piątnicy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śniadowierealizuje projekt pt.:"PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJW GMINIE PIĄTNICA I W GMINIE ŚNIADOWO"Okres realizacji: od 01.02.2021 do 28.02.2022 roku.Kwota dofinansowania Projektu:...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku we współpracy znorweskim Arendal Adult Learnig Centre realizuje projekt pt.„Moja ulica, moje osiedle, moje miasto”Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.11.2022Budżet projektu: 87 224 EUROCelem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców w życie swoich społeczności, swojego osiedla....
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli realizują projekt pt."Klaster usług senioralnych – Klub Seniora w Suchowoli"Okres realizacji: od 01.01.2021r do 31.11.2021rCelem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 20 seniorów i seniorek z gminy Suchowola poprzez...
Program Civic Europe to inkubator lokalnie zakorzenionych inicjatyw obywatelskich,organizacji i osób w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, realizowany przezMitOst i Sofia Platform Foundation, finansowany przez Stiftung Mercator.Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku jest Lokalnym Partnerem Programu, pełniącym rolę...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku iTowarzystwo Przyjaciół Lipska realizują projekt pt."Klub Seniora w Lipsku"Okres realizacji: od 1.10.2020r do 31.08.2021rWartość projektu: 225 861,25zł w tym dofinansowanie z UE: 213 246,25złCelem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej 15 seniorek z gminy Lipsk poprzez...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewierealizują projekt pt.„Klub Seniora w Grajewie”Celem projektu jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Cel realizowany jest poprzez prowadzenie zajęć w klubie...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Lider), Miasto Grajewo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie (Partner)realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.„Świetlica środowiskowa w Grajewie”Cel projektu: Wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie zGminą Lipsk oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, realizuje projekt:„Lip-skok w przyszłość”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:Gminą Miejską HajnówkaMiejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w HajnówceHajnowskim Domem KulturyStowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka orazpartnerem ponadnarodowym: Pro Loco Materaod 1 grudnia 2019 realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w...
ALTERNATIVA – the power of community through social entrepreneurshipIdeą projektu jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie ekonomii społecznej i projektowania działań z tego obszaru adresowanych do osób dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznymProjekt jest realizowany w partnerstwie strategicznym na rzecz edukacji...

Strony