Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej

Wersja PDFWersja PDF

Szczegóły projektu: www.mikrodotacjepodlaskie.pl

Cel główny projektu: wzrost aktywności obywatelskiej i wzmocnienie potencjału III sektora w województwie podlaskim.

Okres realizacji projektu: 1.05.2018 – 31.12.2019
Budżet projektu: 744 950,00

Prezentacja nt. założeń projektu tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony