Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności Nr 1/OWES/2017 z dnia 11.04.2017 dotyczące wynajmu sal szkoleniowych oraz cateringu

Wersja PDFWersja PDF
Termin składania ofert: 
2017-04-20

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,
Numer projektu RPO.07.03.00-20-0013/16

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty w zakresie:
a) wynajmu sal szkoleniowych (wielkość sali dostosowana do 20 osobowej grupy uczestników dorosłych) w następujących miejscowościach: M. Białystok oraz powiat białostocki: Choroszcz, Czarna Białostocka, Gródek, Łapy, Poświętne, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków,  Zawady – łącznie 27 dni szkoleniowych (8 godzin dzień szkolenia);
b) zapewnienia wyżywienia oraz przerw kawowych dla uczestników 27 szkoleń realizowanych w następujących miejscowościach: M. Białystok oraz powiat białostocki: Choroszcz, Czarna Białostocka, Gródek, Łapy, Poświętne, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków,  Zawady – łącznie 405 posiłków oraz 405 przerw kawowych;
w terminach określanych w harmonogramach miesięcznych przez Zamawiającego w okresie kwiecień 2017 do październik 2019 roku.