Rozeznanie rynku – trener OWES

Wersja PDFWersja PDF
Termin składania ofert: 
2017-04-24

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, zwracam się z prośbą o wskazanie kosztu godziny pracy trenera biorącego udział w procesie szkoleniowym o zakresie wskazanym poniżej.

Szkolenia realizowane w ramach projektu pt.: „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  dotyczą wsparcia z zakresu podstawowej wiedzy nt. ekonomii społecznej kierowanej do osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społecznego

Realizowane w ramach projektu szkolenia będą dotyczyły:
1. Powoływania PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form i typów,
2. Prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej,
3. Zarządzania organizacją, planowania strategicznego, zarządzania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi,
4. Aspektów prawnych, finansowych rachunkowych działalności w sferze ekonomii społecznej,
5. Tworzenia biznesplanów oraz marketingu,
6. Budowania powiązań kooperacyjnych
7. Zakładania i prowadzenia PES o charakterze reintegracyjnym
8. Umiejętności społecznych w tym kompetencji związanych z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Dokumenty do pobrania: