Wyniki programu regrantingowego "Dbamy o drzewa2 -inicjtywy społeczne"

Wersja PDFWersja PDF

W związku z dokonaniem oceny formalnej i merytorycznej złożonych prezentujemy listę rankingową z informacją o uzyskanej liczbie punktów i przyznanej kwocie dofinansowania.

Wszystkim, którzy otrzymali mini grant –gratulujemy. Tym, którym się w tym roku nie udało zachęcamy do szukania alternatywnych źródeł finansowania i nie rezygnowania z podejmowania działań na rzecz ochrony zadrzewień i krajobrazu.

Wszystkim dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie wniosków.

Dokumenty do pobrania: