Szczegółowy harmonogram

Przedstawiamy Państwu szczegółowy harmonogram realizacji projektu "Polityki Publiczne Europejskiej Jakości"