Seminarium „Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej”

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A mają zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone tematyce finansowania podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się w środę, 12 lipca 2017r. w godzinach 11.00-14.00 w sali nr 115 Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1.

Program spotkania:

1. Bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw społecznych udzielane w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku – Sylwestra Borowczyk – Animator OWES w Białymstoku
2. Efekty wdrażania w Polsce i woj. podlaskim pilotażowego projektu funduszu pożyczkowego „ES Fundusz” działającego w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” funkcjonującego w latach 2013-2016 w ramach POKL - Agnieszka Waszkiewicz Kierownik Zespołu Finansowania Ekonomii Społecznej Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Zwrotne instrumenty finansowe skierowane do podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (Działanie 2.9 PO WER 2014-2020.) – Teresa Zagrodzka – Dyrektor Działu Ekonomii Społecznej w Funduszu TISE (jedynym pośredniku finansowym banku BGK w Programie w woj. podlaskim).
4. Rola ROPS w koordynacji działań w obszarze ES w województwie podlaskim – Emilia Gołaszewska – ROPS w Białymstoku
5. Praktyczne zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych w rozwoju przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie: FLOW Spółdzielni Socjalnej prowadzącej Bistro FLOW FOOD w Białymstoku, korzystającej od roku 2014 z preferencyjne pożyczki TISE – Katarzyna Potoniec – Prezes spółdzielni
6. Poczęstunek przygotowany przez Bistro FLOW FOOD dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego.


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, proszone są o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: owes@owop.org.pl do dnia 7.07.2017r do godz. 15:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania: