Rekrutacja na cykl szkoleniowy realizowany w ramach projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański"

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych na zlecenie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański prowadzi rekrutację uczestników na cykl szkoleniowy skierowany do 11 osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym  od 15  do 35 roku życia zamieszkujących na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD Fundusz Biebrzański (Gminy Dąbrowa Białostocka, Goniądz,  Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Nowy Dwór).

Celem projektu jest aktywizacja osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać najnowsze techniki komunikacji internetowej, praktyczne aspekty zakładania i prowadzenia sklepów internetowych w tym promocji produktów,
kspozycji, sposobów pozyskiwania klientów, promocji w mediach społecznościowych. Dodatkowo ich umiejętności zostaną wzbogacone w działania rozwojowe – psychologiczne takie jak umiejętność autoprezentacji, negocjacji i komunikacji interpersonalnej.

Cykl szkoleniowy składa się z 5 jednodniowych szkoleń o następującej tematyce:
1. Wzmocnienie poczucia własnej wartości, elementy autoprezentacji
2. Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych o pracę oraz przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych
3. Nowoczesne narzędzia komunikacji internetowej
4. Zakładanie i prowadzenie sklepów internetowych cz. 1
5. Zakładanie i prowadzenie sklepów internetowych cz. 2

Uczestnikom cyklu szkoleniowego zostaną zapewnione:
1. zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkoleń i z powrotem transportem publicznym.
2. wyżywienie – przerwa kawowa oraz posiłek ciepły w każdym dniu szkolenia
3. materiały szkoleniowe
4. certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowego
Miejsce realizacji szkoleń znajdować się będzie na terenie gmin objętych LSR.

Termin realizacji szkoleń - 10.11.2017 – 20.12.2017. Dokładne terminy szkoleń zostaną uzgodnione po wyłonieniu grupy szkoleniowej.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy biuro@owop.org.pl, do dnia 20.XI.2017

W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty do pobrania: