Klucz przedsiębiorczości

Wersja PDFWersja PDF

  CEL PROJEKTU: Projekt ma na celu podniesienie umiejętności, kompetencji i wiedzy młodzieży (30 osób: 20 K i 10 M) ze szkół w gminie i mieście Mońki w zakresie poruszania się po rynku pracy poprzez metody i formy aktywnego poszukiwania pracy w okresie do końca trwania projektu.

CZAS TRWANIA: 01.10.2013 – 31.05.2014 r.

GŁÓWNE DZIAŁANIA:
Cykl warsztatów i spotkań:
- warsztaty stacjonarne „Aktywność Społeczno-Zawodowa” dla 16 uczniów Gimnazjum w Mońkach (10 h),
- warsztaty wyjazdowe „Lokalny Rynek Pracy” dla 16 uczniów Gimnazjum w Mońkach (16 h),
- warsztaty stacjonarne „Przedsiębiorczość” dla 16 uczniów Gimnazjum w Mońkach (10 h),
- warsztaty stacjonarne „Aktywność Społeczno-Zawodowa” dla 14 uczniów ZSOiZ w Mońkach (10 h),
- warsztaty wyjazdowe „Lokalny Rynek Pracy” dla 14 uczniów ZSOiZ w Mońkach (16 h),
- warsztaty stacjonarne „Przedsiębiorczość” dla 14 uczniów ZSOiZ w Mońkach (10 h),
- 4 spotkania otwarte z ciekawymi ludźmi – przedsiębiorcami w ramach „Mojej ścieżki kariery”.

REALIZATORZY: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w Mońkach.

BIURO PROJEKTU:
- ul. Ks. Abramowicza 1 (III p.), 15-872 Białystok,
- ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki.

KONTAKT:
- Maciej Olender – maciej.olender@owop.org.pl, tel. 85 7322846,
- Anna Porębska – fundacja@monki.pl, tel. 85 7278830.

CEL PROJEKTU: Projekt ma na celu podniesienie umiejętności, kompetencji i wiedzy młodzieży (30 osób: 20 K i 10 M) ze szkół w gminie i mieście Mońki w zakresie poruszania się po rynku pracy poprzez metody i formy aktywnego poszukiwania pracy w okresie do końca trwania projektu.
CZAS TRWANIA: 01.10.2013 – 31.05.2014 r.
GŁÓWNE DZIAŁANIA:
Cykl warsztatów i spotkań:
- warsztaty stacjonarne „Aktywność Społeczno-Zawodowa” dla 16 uczniów Gimnazjum w Mońkach (10 h),
- warsztaty wyjazdowe „Lokalny Rynek Pracy” dla 16 uczniów Gimnazjum w Mońkach (16 h),
- warsztaty stacjonarne „Przedsiębiorczość” dla 16 uczniów Gimnazjum w Mońkach (10 h),
- warsztaty stacjonarne „Aktywność Społeczno-Zawodowa” dla 14 uczniów ZSOiZ w Mońkach (10 h),
- warsztaty wyjazdowe „Lokalny Rynek Pracy” dla 14 uczniów ZSOiZ w Mońkach (16 h),
- warsztaty stacjonarne „Przedsiębiorczość” dla 14 uczniów ZSOiZ w Mońkach (10 h),
- 4 spotkania otwarte z ciekawymi ludźmi – przedsiębiorcami w ramach „Mojej ścieżki kariery”.
REALIZATORZY: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w Mońkach.
BIURO PROJEKTU:
- ul. Ks. Abramowicza 1 (III p.), 15-872 Białystok,
- ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki.
KONTAKT:
- Maciej Olender – maciej.olender@owop.org.pl, tel. 85 7322846,
- Anna Porębska – fundacja@monki.pl, tel. 85 7278830.

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony